Choose Your Material / Part
Metallic
3D marking aluminium Deep marking DXF imported drawing Metal ring Internal marking Deep engraving Painted patron Aluminium Can Marking on aluminium Numbers and Data Matrix codes
2nd-Level
Plastics
Bakelite Plastic auto parts Marking on cable Fiberglass plastic Numbers on plastic auto parts Plastic cab Text on black plastic auto parts Marking on pvc Text on white plastic auto parts QR code on plastic
2nd-Level
Translucent and Ceramic
Text on Mirror Brown medical vial Plexi Plexi Colored Ceramic Silicone White ceramic Ceramics Safety glass DMC on Glass
2nd-Level
Natural and Foams
Numbers on cardboard Text on Copper Marking on Granit Text on Graphite Text on sponge Wax Paper Code and Text on Rock Wool Text on black tile Warning Signals QR on Wood
2nd-Level

Try our laser marking tools. Discover the different applications of lasers for cutting, welding, marking and machining surfaces. Make your job easier with our FibeerSx laser devices. Looking for an effective solution for nomination? Discover our laser devices for marking logs, barcodes, serial numbers, dates. The most effective method of marking on plastic is our FibeerSx laser marking tools. Take a look at our laser devices. Attention! EERS gives you a solution! Laser cutting, laser marking and laser cleaning. Get effective solutions! Laser cleaning without damage. Clean with fast, eco-friendly technology. Precision cleaning of tools. Laser cleaning is suitable for removing rust, paint and oil film from metal and concrete. Rust removal with laser cleaning. FibeerSx laser devices are laser cleaners designed for your industrial needs. Extremely efficient and economical. Remove the rust! Our laser cleaning tools will help you remove the damage caused by time. Laser cleaning removes oil, rust and other contaminants. Laser markings ensure constant abrasion resistance on plastic surfaces. Laser marking technique is a laser marking procedure designed to create indelible inscriptions. Component marking with laser technology. Powerful solution for labeling, tracking and serial number marking. Innovative laser marking technology. Fast and clean marking and machining of plastics and metals. The most effective solution for gentle and fast marking of metals is our Fibeer sx laser devices. Laser material processing! Laser marking technology for marking on metal. Product marking with laser devices. An economical tool for marking text, graphics, serial numbers, tracking, dates and other patterns. Laser cutting of pipes and closed fittings, machining of flat plates. Laser cutting with the most modern German machines, with a short deadline. The most suitable fast technology for heating the material in a small area is laser welding. During laser welding, it is possible to weld the smallest and most inaccessible parts of the workpiece. Wire and cable marking! Mark our special and optical cables with our laser devices. Fast, efficient and easy marking. Mark your wires and cables clearly and permanently. Better visibility in your equipment! Mark your ceramic products quickly and undamaged. Laser marking and engraving on ceramic material. FibeerSX laser marking devices are suitable for laser laser engraving. Excellent for marking bottles without damage. Laser surface treatment! Excellent and fast serial number marking on the product. Efficient and reliable marking technology on parts. Marking and engraving of industrial parts. Untreated laser marking technology. Unique marking of parts and other metal products. High quality laser automotive component marking. Fast and damage-free solution. UV laser marking machine for PCB materials. Stable performance, high work efficiency. The advantage of a UV-based laser marking machine is the marking of a wide range of versatile materials. Copper marking and a rather difficult solution. When it comes to laser development, we are always among the competitors. If there is a current laser application, we are always available to the customer. Laser marking applications are usually held in Hungary every year. It is always a problem with the board marking that the marking burns into the material. Platinum marking is a longer process and requires a stronger laser marker than average. Quality improvement enables a company to remain competitive. Component tracing is now a basic requirement in the automotive industry. For tracking, QR code marking is usually the basic requirement. The data matrix marking is suitable for assigning a trace number to your products. Serial number marking is one way we can keep track of our parts. Traceability is the ability to examine the operation of processes in the event of a problem. Component tracking is possible if they are marked with a time stamp. In the food industry, date marking is mandatory due to the expiry date. Serial number marking is a basic requirement for all automotive suppliers. A laser marking system can also be implemented as a workstation. Laser inscription does not wear off the surface like a sticker. A laser scanner can use several types of laser sources. The range of raw materials for laser marking is endless. Surface marking with a laser is the most permanent. Laser marking equipment can be easily integrated into automated production lines. Laser marking of machine parts is the most durable. The laser is a timeless marking that does not wear off the material. Tool marking facilitates the work of quality assurance. Like CNC, a laser can be a kind of machining machine. Material processing is also possible with a laser milling machine. Date code marking is possible in several formats. The barcode marking most common in logistics areas. The barcode is easy to read back. Laser marking technology is the most modern product marking today. Purchasing cutting machines is always a long process. Medical marking is mandatory under the latest MDR regulation. Laser marking is a quick, easy and efficient solution. Marking on metal with a fiber laser is the fastest and most efficient. Marking on plastic with our UV lasers is best. Sheet metal cutting with the most precise equipment.

Încercați instrumentele noastre de marcare cu laser. Descoperiți diferitele aplicații ale laserelor pentru tăierea, sudarea, marcarea și prelucrarea suprafețelor. Ușurează-ți munca cu dispozitivele noastre laser FibeerSX. Căutați o soluție eficientă pentru automatizare? Descoperiți dispozitivele noastre laser pentru marcarea jurnalelor, codurilor de bare, numerelor de serie, datelor. Cea mai eficientă metodă de marcare pe plastic sunt instrumentele noastre de marcare cu laser FibeerSX. Aruncă o privire la dispozitivele noastre laser. EERS vă oferă o soluție! Tăiere cu laser, marcare cu laser și curățare cu laser. Obțineți soluții eficiente! Curățare cu laser fără deteriorare. Curățați cu tehnologie rapidă, ecologică. Curățarea de precizie a sculelor. Curățarea cu laser este potrivită pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și a peliculei de ulei de pe metal și beton. Îndepărtarea ruginii prin curățare cu laser. Dispozitivele laser FibeerSX sunt dispozitive concepute pentru nevoile dumneavoastră în industrie. Extrem de eficient si economic, nu necesita consumabile. Îndepărtați rugina! Instrumentele noastre de curățare cu laser vă vor ajuta să eliminați daunele cauzate de timp. Curățarea cu laser îndepărtează uleiul, rugina și alți contaminanți. Marcajele cu laser asigură rezistență constantă la abraziune pe suprafețele din plastic. Tehnica de marcare cu laser este o procedură de marcare cu laser concepută pentru a crea inscripții ce nu mai pot fi șterse. Marcarea componentelor cu tehnologie laser. Soluție puternică pentru etichetare, urmărire și marcare a numărului de serie. Tehnologie inovatoare de marcare cu laser. Marcare și prelucrare rapidă. Curățare a materialelor plastice și feroase. Cea mai eficientă soluție pentru marcarea blândă și rapidă a metalelor sunt dispozitivele noastre laser FibeerSX. Prelucrare material cu laser! Tehnologie de marcare cu laser pentru marcarea pe metal. Marcarea produsului cu dispozitive laser. Un instrument economic pentru marcarea textului, a graficelor, a numerelor de serie, a urmăririi, a datelor și a altor modele. Tăierea cu laser a țevilor și fitingurilor închise, prelucrarea plăcilor plate. Tăiere cu laser cu cele mai moderne mașini germane, cu termen scurt. Cea mai potrivită tehnologie rapidă pentru încălzirea materialului într-o zonă mică este sudarea cu laser. În timpul sudării cu laser, chiar și cele mai mici și mai inaccesibile părți ale piesei de prelucrat pot fi sudate. Marcarea firelor și cablurilor! Marcați cablurile noastre speciale și optice cu dispozitivele noastre laser. Marcare rapidă, eficientă și ușoară. Marcați firele și cablurile în mod clar și permanent. Vizibilitate mai bună în echipamentul dumneavoastră! Marcați produsele ceramice rapid și nedeteriorate. Marcare și gravare cu laser pe material ceramic. Dispozitivele de marcare cu laser FiberSX sunt potrivite pentru gravarea pe orice tip de material. Excelent pentru marcarea sticlelor fără deteriorare. Tratament de suprafață cu laser! Marcare excelentă și rapidă a numărului de serie pe produs. Tehnologie de marcare eficientă și fiabilă pe piese. Marcarea si gravarea pieselor industriale. Tehnologie de marcare cu laser netratată. Marcare unică a pieselor și a altor produse metalice. Marcare cu laser de înaltă calitate a componentelor auto. Soluție rapidă și fără daune. Mașină de marcat cu laser UV pentru materiale PCB. Performanță stabilă, eficiență ridicată a muncii. Avantajul unei mașini de marcat cu laser pe bază de UV este marcarea unei game largi de materiale versatile. Marcaj cu cupru și o soluție destul de dificilă. Când vine vorba de dezvoltarea laserului, suntem mereu printre concurenți. Dacă există o aplicație laser actuală, suntem întotdeauna disponibili pentru client. Aplicațiile de marcare cu laser au loc de obicei în Ungaria în fiecare an. Este întotdeauna o problemă cu marcarea plăcii că marcajul arde în material. Marcarea cu platină este un proces mai lung și necesită un marker laser mai puternic decât media. Îmbunătățirea calității permite unei companii să rămână competitivă. Urmărirea componentelor este acum o cerință de bază în industria auto. Pentru urmărire, marcarea codului QR este de obicei cerința de bază. Marcarea matricei de date este potrivită pentru alocarea unui număr de urmărire produselor dumneavoastră. Marcarea numărului de serie este o modalitate prin care putem urmări piesele noastre. Trasabilitatea este capacitatea de a examina funcționarea proceselor în cazul unei probleme. Urmărirea componentelor este posibilă dacă acestea sunt marcate cu un marcaj de timp. În industria alimentară, marcarea datei este obligatorie datorită datei de expirare. Marcarea numărului de serie este o cerință de bază pentru toți furnizorii de automobile. Un sistem de marcare cu laser poate fi implementat și ca stație de lucru. Inscripția cu laser nu se uzează la suprafață ca un autocolant. Un scaner laser poate folosi mai multe tipuri de surse laser. Gama de materii prime pentru marcarea cu laser este infinită. Marcarea suprafeței cu laser este permanentă. Echipamentele de marcare cu laser pot fi integrate cu ușurință în liniile de producție automate. Marcarea cu laser a pieselor mașinii este durabilă. Laserul este un marcaj atemporal care nu uzează materialul. Marcarea sculelor facilitează munca de asigurare a calității. La fel ca CNC, un laser poate fi un altfel de mașină de lucru. Prelucrarea materialului este posibilă și cu o mașină de frezat cu laser. Marcarea codului de dată este posibilă în mai multe formate. Marcarea codului de bare cel mai frecvent în zonele logistice. Codul de bare este ușor de citit. Tehnologia de marcare cu laser este cea mai modernă marcare a produsului în prezent. Achiziționarea mașinilor de tăiat este întotdeauna un proces lung. Marcajul medical este obligatoriu conform ultimului regulament MDR. Marcarea cu laser este o soluție rapidă, ușoară și eficientă. Marcarea pe metal cu un laser cu fibră este cea mai rapidă și mai eficientă. Marcarea pe plastic cu laserele noastre UV este cea mai bună. Tăierea tablei cu cele mai precise echipamente este specialitatea noastră.

Próbálja ki lézerjelölő eszközeinket. Fedezze fel a lézerek különféle alkalmazási lehetőségeit felületek vágására, hegesztésére, jelölésére és megmunkálására. Könnyítse meg munkáját FibeerSx lézer eszközeinkkel. Hatékony megoldást keress jelölésre? Fedezze fel lézeres eszközeinket a lógok, vonalkódok, sorozatszámok, dátumok jelölésére. Műanyagon való jelölés leghatékonyabb módszere a FibeerSx lézerjelölő eszközeink. Tekintse meg lézer eszközeinket. Figyelem! EERS megoldást nyújt önnek! Lézervágás, lézerjelölés és lézertisztiás. Vegye kézbe a hatékony megoldásokat! Lézeres tisztitás sérülésmentesen. Tisztítson, gyors, környezetbarát technológiával. Szerszámok precíziós tisztítása. Lézeres tisztitás alkalmas rozsda, festék, olajfilm réteg eltávolítására fémről, betonról. Rozsda eltávolítása lézeres tisztitással. A FibeerSx lézereszközök az ipari igényeinek megfelelően kialakított lézer tisztitó. Rendkívül hatékony és gazdaságos. Távolítsa el a rozsdát! Lézer tisztitó eszközeink segít eltávolítani az idő okozta károkat. A lézeres tisztitás eltávolítja az olajat, rozsdát és más szennyeződéseket. A lézeres jelölések műanyag felületeken állandó kopásállóságot biztosit. A lézeres jelöléstechnika lézerrel végzett jelölési eljárás, amelynek célja eltávolíthatatlan feliratozás létrehozása. Alkatrész jelölés lézerestechnológiával. Hatékony megoldás feliratozásra, nyomon követésre és szériaszám jelölésére. Innovatív lézer jelölő technika. Műanyagok és fémek gyors és tiszta jelölése és megmunkálása. A fémek kíméletes és gyors jelölésére leghatékonyabb megoldása a Fibeer sx lézeres eszközeink. Lézeres anyagmegmunkálás! Lézeres jelöléstechnológia fémen való jelölés. Lézer eszközökkel való termékjelölés. Szövegek, ábrák, szériaszámok, nyomon követés, dátumok és egyéb minták jelölésére alkalmat gazdaságos eszköz. Cső és zártszerelvények lézervágása, sík lemez megmunkálása. Lézervágás a legmodernebb német gépekkel, rövid határidővel. Az anyag felmelegítésére kis területen legalkalmasabb gyors technológia, a lézeres hegesztés. A lézerhegesztés során a munkadarab legapróbb és legelérhetetlenebb részeinek hegesztése is lehetővé válik. Vezeték-és kábeljelölés! Lézereszközeinkkel jelöléje speciális és optikai kábeleit. Gyors, hatékony és egyszerű jelölés. Jelölje vezetékeit és kábeleit egyértelműen és tartósan. Jobb áttekinthetőség berendezéseiben! Jelölje kerámia anyagú termékeit gyorsan és sérülésmentesen. Lézeresjelölés és gravírozás kerámia anyaghoz. FibeerSX lézerjelölő eszközök alkalmasak az üveg lézer gravírozásához. Kiválóan alkalmas üvegek jelölésére sérülésmentesen. Lézeres felületkezelés! Kiváló és gyors sorozatszám terméken való jelölésére. Hatékony és megbízható jelöléstechnika alkatrészeken. Ipari alkatrészek jelölése, gravírozása. Kezelésmentes lézeres jelöléstechnika. Alkatrészek és egyéb fémipari termékek egyedi jelölése. Magas minőségű lézeres járműipari alkatrészjelölés. Gyors és sérülésmentes megoldás. UV lézeres jelölőgép NYÁK-anyagokhoz. Stabil teljesítmény, magas munkahatékonyság. UV alapú lézeres jelölőgép előnye a sokoldalú anyagok széles körének jelölése. A rézjelölés és meglehetősen nehéz megoldás. Lézeres fejlesztés alkalmával mindig a versenytársak között szoktunk lenni. Ha van aktuális lézer pályázat, mindig állunk az ügyfél rendelkezésére. Lézerjelölő pályázat évente szokott lenni Magyarországon. A nyáklapjelölésnél mindig probléma szokott lenni, hogy a jelölés beleég az anyagba. A platinajelölés egy hosszabb folyamat és erősebb lézerjelölőt igényel az átlagnál. A minőségfejlesztés teszi lehetővég, hogy egy cég versenyképes maradjon. Az alkatrész visszakövetés ma már alapvető követelmény az autóiparban. Nyomon követéshez a QR kód jelölés szokott lenni az alapvető követelmény. A datamátrix jelölés alkalmas arra, hogy termékeit futósorszámmal lássa el. A sorozatszám jelölés az egyik módja annak, hogy alkatrészeinket nyomon tudjuk követni. A visszakövethetőség arra szolgál, hogy probléma esetén meg tudjuk vizsgálni a folyamatok működését. Alkatrész nyomon követés akkor lehetséges, ha időtálló jelöléssel vannak ellátva. Élelmiszeriparban a dátumjelölés kötelező a lejárati idő miatt. Szériaszám jelölés minden autóipari beszállító cégénél alapkövetelmény. Egy lézeres feliratozó rendszer kivitelezhető munkaállomás formájában is. Lézeres felirat nem kopik le a felületről úgy, mint egy matricás jelölés. Egy lézeres feliratozó több fajta lézerforrást is használhat. A lézerjelölés alapanyagok tárháza végtelen. A felületjelölés lézerrel a legmaradandóbb. A lézeres jelölő berendezések könnyen integrálhatóak automatizált gyártósorokba. A gépalkatrészek jelölése lézerrel a legtartósabb. A lézer egy időtálló jelölés, ami nem kopik le az anyagról. A szerszámjelölés megkönnyíti a minőségbiztositás munkáját. A lézer a CNC-hez hasonlóan egyfajta megmunkáló gép is lehet. Az anyagmegmunkálás lézermaró géppel is lehetséges. A dátumkód jelölés több formátumban is lehetséges. A vonalkód jelölés logisztikai területeken a legelterjedtebb. A vonalkód egyszerűen visszaolvasható. A lézeres jelöléstechnika napjaink legmodernebb termékjelölése. A vágógépek beszerzése mindig hosszú folyamat. Orvosi jelölés a legújabb MDR rendelet szerint kötelező. Jelölés lézerrel egy gyors, egyszerű és hatékony megoldás. Jelölés fémre fiber lézerrel a leggyorsabb és a leghatékonyabb. Jelölés műanyagra UV lézereink segítségével a legjobb. A lemezvágás lézervágó berendezéssel a legprecízebb.